Skip to content Skip to footer
CAP A

          เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร และสร้างการเติบโตทางธุรกิจจากความเชี่ยวชาญในฐานธุรกิจเดิมไม่ว่าจะเป็น ด้านคอลเซ็นเตอร์ หรือ เทเล-เซลล์ ที่ได้พัฒนาศักยภาพของทีมงาน และขยายฐานกลุ่มลูกค้า ด้านจัดเก็บหนี้สิน บริษัทฯ เข้าสู่การเป็น “บริหารสินทรัพย์” เต็มรูปแบบอย่างครบวงจรที่มีทั้งเจ้าหน้าที่รับสาย/โทรออก และใบอนุญาตในการเป็นสำนักกฎหมาย

สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000137
โทรศัพท์ : 095-956-5797

ฝ่ายการตลาด (ติดต่อคุณนัฐพงษ์)
Email: gsc_marketing@gsc-service.com
โทรศัพท์: 095-956-5797
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ HR)

Facebook: gscplc
Line@: gscplc
แผนที่ บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

© สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Cookie policy | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล