Skip to content Skip to footer


Mobile Application


 

Make Apps  –  Mobile Platform

ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการพัฒนางาน ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Native หรือ Hybrid Application โดยนำเสนอในรูปแบบการพัฒนาตามความต้องการของลูกค้า เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และ สามารถรองรับความต้องการได้หลากหลาย Solution ตามที่ต้องการ พร้อมทั้งรูปแบบการทำงานแบบ One-Stop-Services ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ออกแบบไปจนถึงอัพขึ้น Store

  • Native Platform ( iOS , Android )


ตัวอย่างดีไซน์ Mobile Application


P L A T F O R M S
Mobile Solution Services
พัฒนาแพตท์ฟอร์มด้วยภาษาที่ตรงจุดด้วยโครงสร้างที่สมบรูณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น Swift , Kotlin, React Native , Flutter, Web เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการลูกค้า ด้วยระบบจัดการทุกขั้นตอน

สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000137
โทรศัพท์ : 095-956-5797

ฝ่ายการตลาด (ติดต่อคุณนัฐพงษ์)
Email: gsc_marketing@gsc-service.com
โทรศัพท์: 095-956-5797
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ HR)

Facebook: gscplc
Line@: gscplc
แผนที่ บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

© สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Cookie policy | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล