Skip to content Skip to footer

Survey/Evaluation/Poll

 

ผู้นำด้านการจัดประชุม อบรมสัมมนา (Conference, Meeting, Seminar) กิจกรรมเวิร์คช็อป (Workshop) ทั้ง Online และ Onsite

 

 

 

บริการออแกไนซ์ จัดงานประชุม อบรมสัมมนา (Conference, Meeting, Seminar) กิจกรรมเวิร์คช็อป (Workshop) ตั้งแต่กลุ่มขนาดเล็ก จนถึงระดับหลายพันคน บริการอบรมสัมมนาภายในองค์กร และนอกสถานที่ รวมถึงการจัดประชุม อบรมสัมมนาแบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก เริ่มตั้งแต่การวางแผนและออกแบบแนวคิดของงาน ดำเนินงานผลิต อาทิ ออกแบบเวทีสถานที่ Visual Effect สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ควบคุมกิจกรรมระหว่างงาน และประเมินผลการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

คุณเคยต้องคิดหรือตัดสินใจเรื่องพวกนี้ไหม?

บริษัท หรือ ออฟฟิศกำลังจะจัดงานอีเว้นท์ จะเลือกบริษัทออแกไนเซอร์ไหนดี?

กำลังวางแผนจัดงานอีเว้นท์ จะคุมงบประมาณไม่ให้เกินที่ตั้งไว้ ได้อย่างไร?

ต้องรีบจัดงานอีเว้นท์ เหลือเวลาเตรียมงานอีกไม่มาก ทำอย่างไรให้เสร็จทันและงานออกมาดี?

อยากได้ไอเดียใหม่ ๆ ในการจัดงานอีเว้นท์ จะหาออแกไนเซอร์ที่ไหนดี?

กำลังมองหาสถานที่จัดงานอีเว้นท์นอกสถานที่ จะเลือกที่ไหนน่าจะดี และง่ายในการจัดการ?

 

ต้องใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการจัดงาน จะหาออแกไนเซอร์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ได้อย่างไร?


งานวิจัย

วิจัยตลาด marketing research

การวิจัยตลาด (Market Research)

 

 

เป็นการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ อันเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง คู่แข่ง และ/หรือสภาพแวดล้อม ซึ่งมักจะเป็นการรวบรวม ข้อมูลในบางรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการวิจัยขั้นทุติยภูมิ (Secondary Researchหรือที่ มักเรียกว่าการวิจัยบนโต๊ะ Desk Research ) หรือการวิจัยขั้นปฐมภูมิ (Primary Research) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผู้ตอบคำถาม

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

วิจัยตลาด marketing research

 

 

การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงตัวเลขที่มุ่งเน้นความสนใจไปที่การวัดปรากฏการณ์ทางการตลาดและมักจะเกี่ยวเนื่องกับ การวิเคราะห์ทางสถิติ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารหนึ่งๆอาจขอให้ลูกค้าทำการให้คะแนนการบริการของธนาคารว่ายอดเยี่ยม ดี แย่หรือแย่มาก เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถวิเคราะห์ออกมาในเชิงสถิติได้ ข้อสำคัญของการวิจัยเชิงปริมาณคือผู้ตอบคำถามทุกๆคน จะต้องได้รับคำถามชุดเดียวกัน วิธีการนี้เป็นแบบแผนอย่างมากและมักจะเกี่ยวข้องกับผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมาก

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

วิจัยตลาด marketing research

การวิจัยเชิงคุณภาพช่วยให้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรหรือเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เช่น ผู้ทำการวิจัยทางการตลาด อาจหยุดถามลูกค้าที่ซื้อขนมปังชนิดหนึ่งและถามว่าทำไมถึงเลือกซื้อขนมปังชนิดนั้นๆ ซึ่งไม่เหมือนการวิจัยเชิงปริมาณ เพราะการวิจัยเชิง คุณภาพไม่มีคำถามตายตัว หากมีเพียงแค่แนวทางหัวข้อ (หรือแนวทางการอภิปราย) ที่ใช้ในการสำรวจหัวข้อต่างๆแบบเจาะลึก โดย ส่วนใหญ่การสนทนาระหว่างผู้สัมภาษณ์ (หรือผู้ดำเนินการ/ Moderator) กับผู้ถูกสัมภาษณ์จะดำเนินไปตามความคิดและความรู้สึกของ ผู้ตอบคำถาม

สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000137
โทรศัพท์ : 095-956-5797

ฝ่ายการตลาด (ติดต่อคุณนัฐพงษ์)
Email: gsc_marketing@gsc-service.com
โทรศัพท์: 095-956-5797
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ HR)

Facebook: gscplc
Line@: gscplc
แผนที่ บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

© สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Cookie policy | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล